Naši poradcovia:

 

1. Mgr. Silvia Pavlíková: 0948 700 277 - najmä pre Východoslovenský kraj - Trebišov, Sečovce a Michalovce

  • skupina na FC - Upratovanie zdravo a efektívne     
  • skupina na FC - Eko Klub Zdravia